Деленський ліцей з дошкільним відділенням, початковою школою та гімназією Арцизької міської ради

 

Управління

 

Стаття 6. Засади державної політики у сфері освіти та принципи освітньої діяльності

1. Засадами державної політики у сфері освіти та принципами освітньої діяльності є:

·        людиноцентризм;

·        забезпечення якості освіти та якості освітньої діяльності;

·        забезпечення рівного доступу до освіти без дискримінації за будь-якими ознаками, у тому числі за ознакою інвалідності;

·        забезпечення універсального дизайну та розумного пристосування;

·        науковий характер освіти;

·        цілісність і наступність системи освіти;

·        прозорість і публічність прийняття та виконання управлінських рішень;

·        відповідальність і підзвітність органів управління освітою та закладів освіти, інших суб’єктів освітньої діяльності перед суспільством;

·        нерозривний зв’язок із світовою та національною історією, культурою, національними традиціями;

·        свобода у виборі видів, форм і темпу здобуття освіти, освітньої програми, закладу освіти, інших суб’єктів освітньої діяльності;

·        академічна доброчесність;

·        академічна свобода;

·        фінансова, академічна, кадрова та організаційна автономія закладів освіти у межах, визначених законом;

·        гуманізм;

·        демократизм;

·        єдність навчання, виховання та розвитку;

·        виховання патріотизму, поваги до культурних цінностей Українського народу, його історико-культурного надбання і традицій;

·        формування усвідомленої потреби в дотриманні Конституції та законів України, нетерпимості до їх порушення;

·        формування поваги до прав і свобод людини, нетерпимості до приниження її честі та гідності, фізичного або психічного насильства, а також до дискримінації за будь-якими ознаками;

·        формування громадянської культури та культури демократії;

·        формування культури здорового способу життя, екологічної культури і дбайливого ставлення до довкілля;

·        невтручання політичних партій в освітній процес;

·        невтручання релігійних організацій в освітній процес (крім випадків, визначених цим Законом);

·        державно-громадське управління;

·        державно-громадське партнерство;

·        сприяння навчанню впродовж життя;

·        інтеграція у міжнародний освітній та науковий простір;

2. Освіта в Україні має будуватися за принципом рівних можливостей для всіх.Основні принципи управління