Деленський ліцей з дошкільним відділенням, початковою школою та гімназією Арцизької міської ради

 

Атестація педагогічних працівників

УКРАЇНА

 

ДЕЛЕНСЬКИЙ ЛІЦЕЙ З ДОШКІЛЬНИМ ВІДДІЛЕННЯМ,

ПОЧАТКОВОЮ ШКОЛОЮ ТА ГІМНАЗІЄЮ

АРЦИЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 

НАКАЗ

 

 

18.09.2023 р.                                                                                                №___

 

Про організацію та проведення

атестації педагогічних працівників

у 2023/2024 навчальному році

 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 09 вересня 2022 року № 805 «Про затвердження Положення про атестацію педагогічних працівників» та з метою всебічного та комплексного оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників закладу, активізації творчої професійної діяльності, якісної роботи педагогічних працівників, посилення їх відповідальності за результати навчання й виховання дітей та учнівської молоді,

 

НАКАЗУЮ:

1. Створити атестаційну комісію для атестації педагогічних працівників закладу у 2023/2024 навчальному році у кількості п’яти осіб.

2. Затвердити склад атестаційної комісії:

голова комісії   –    Олена Потарська, директор;

секретар комісії – Ірина Тельпіс, заступник директора з навчально-виховної роботи;

члени комісії:

     Зінаїда Тельпіс, учитель англійської мови, заступник голови профспілки;

     Неля Райкогло, учитель початкових класів;

     Марія Слободенюк, учитель хімії, практичний психолог.

3. Атестаційній комісії до 10 жовтня 2023 року:

3.1. Скласти і затвердити список педагогічних працівників, які підлягають черговій атестації у 2024 році, строки проведення їх атестації та графік проведення засідань атестаційної комісії;

3.2. Визначити строк та адресу електронної пошти для подання педагогічними працівниками закладу документів (у разі подання в електронній формі).

4. Секретарю атестаційної комісії Ірині Тельпіс протягом атестаційного періоду у визначені законодавством строки:

4.1. Приймати, реєструвати та зберігати документи, подані педагогічними працівниками до розгляду та під час розгляду їх атестаційною комісією;

4.2. Організовувати роботу атестаційної комісії, вести та підписувати протоколи засідань атестаційної комісії;

4.3. Оформлювати та підписувати атестаційні листи;

4.4. Повідомляти педагогічним працівникам про місце і час проведення засідання атестаційної комісії (у разі запрошення педагогічних працівників на засідання);

4.5. Забезпечувати оприлюднення інформації про діяльність атестаційної комісії шляхом розміщення її на офіційному вебсайті закладу.

5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

 

 

Директор    ліцею                                                            Олена  ПОТАРСЬКА

 

 

 

З наказом ознайомлені:                                                           

Ірина ТЕЛЬПІС

Зінаїда ТЕЛЬПІС

Неля РАЙКОГЛО

Марія СЛОБОДЕНЮК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УКРАЇНА

 

ДЕЛЕНСЬКИЙ ЛІЦЕЙ З ДОШКІЛЬНИМ ВІДДІЛЕННЯМ,

ПОЧАТКОВОЮ ШКОЛОЮ ТА ГІМНАЗІЄЮ

АРЦИЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 

вул. Миру, 62 корпус «Б», с. Делень, Болградського району, Одеської області, 68431,

тел./факс (04845) 57-1-42, [email protected], Код ЄДРПОУ 26418518

Від _____________ № _____________

На № ___________ від _____________

 

копія

 

НАКАЗ

 

 

18.09.2023 р.                                                                                                №___

 

Про організацію та проведення

атестації педагогічних працівників

у 2023/2024 навчальному році

 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 09 вересня 2022 року № 805 «Про затвердження Положення про атестацію педагогічних працівників» та з метою всебічного та комплексного оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників закладу, активізації творчої професійної діяльності, якісної роботи педагогічних працівників, посилення їх відповідальності за результати навчання й виховання дітей та учнівської молоді,

 

НАКАЗУЮ:

1. Створити атестаційну комісію для атестації педагогічних працівників закладу у 2023/2024 навчальному році у кількості п’яти осіб.

2. Затвердити склад атестаційної комісії:

голова комісії   –    Олена Потарська, директор;

секретар комісії – Ірина Тельпіс, заступник директора з навчально-виховної роботи;

члени комісії:

     Зінаїда Тельпіс, учитель англійської мови, заступник голови профспілки;

     Неля Райкогло, учитель початкових класів;

     Марія Слободенюк, учитель хімії, практичний психолог.

3. Атестаційній комісії до 10 жовтня 2023 року:

3.1. Скласти і затвердити список педагогічних працівників, які підлягають черговій атестації у 2024 році, строки проведення їх атестації та графік проведення засідань атестаційної комісії;

3.2. Визначити строк та адресу електронної пошти для подання педагогічними працівниками закладу документів (у разі подання в електронній формі).

4. Секретарю атестаційної комісії Ірині Тельпіс протягом атестаційного періоду у визначені законодавством строки:

4.1. Приймати, реєструвати та зберігати документи, подані педагогічними працівниками до розгляду та під час розгляду їх атестаційною комісією;

4.2. Організовувати роботу атестаційної комісії, вести та підписувати протоколи засідань атестаційної комісії;

4.3. Оформлювати та підписувати атестаційні листи;

4.4. Повідомляти педагогічним працівникам про місце і час проведення засідання атестаційної комісії (у разі запрошення педагогічних працівників на засідання);

4.5. Забезпечувати оприлюднення інформації про діяльність атестаційної комісії шляхом розміщення її на офіційному вебсайті закладу.

5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

 

 

    Директор          ліцею                    підпис                   Олена  ПОТАРСЬКА

 

 

 

З наказом ознайомлені:                                                           

Ірина ТЕЛЬПІС                                 підпис

Зінаїда ТЕЛЬПІС                              підпис

Неля РАЙКОГЛО                             підпис

Марія СЛОБОДЕНЮК                    підпис

 

 

 

Згідно з оригіналом

 

Директор    ліцею                                                            Олена  ПОТАРСЬКА

 

 

 

 

 

 

Розглянуто                                                                 Затверджую

на засіданні атестаційної комісії                             голова атестаційної комісії

Протокол від 09.10.2023 р. №2                                Деленського ліцею

 

                                                                                    ______ Олена ПОТАРСЬКА

 

 

 

ПЛАН-ГРАФІК

організаційних заходів до атестації педагогічних працівників

у 2023-2024 навчальному році

 

з/п

Заходи

Термін

виконання

Відповідальні

Примітка

 1.  

Ознайомлення працівників з новим Типовим положенням про атестацію. Оформлення атестаційного куточка.

Вересень

Директор, ЗДНВР

 

 1.  

Видання наказу про створення атестаційної комісії та затвердження її складу

До 20 вересня

Директор

ліцею

 

 1.  

Подання до атестаційної комісії списку педагогічних працівників, які підлягають черговій атестації, із зазначенням cроків проходження підвищення кваліфікації

До 10 жовтня

Директор

ліцею

 

 1.  

Оформлення заяв педагогічних працівників про проходження позачергової атестації, перенесення терміну атестації тощо Оформлення подань до атестаційної комісії навчального закладу про проведення позачергової атестації педагогічних працівників з метою присвоєння їм кваліфікаційних категорій, педагогічних звань

до 20 грудня

Директор ліцею

члени АК

 

 1.  

Оформлення стенда з питань атестації

жовтень

Заступник директора з НВР

 

 1.  

Розгляд документів, поданих до атестаційної комісії; ухвалення рішення щодо перенесення терміну атестації (якщо є відповідні заяви працівників);

до 20 грудня

Члени атестаційної комісії

 

 1.  

Підготовка матеріалів щодо результативності роботи педагогічних працівників, які атестуються, у міжатестаційний період

грудень

Заступник директора з НВР

 

 1.  

Випуск методичних бюлетенів

вересень — березень

Керівники шкільних професійних спільнот

 

 1.  

Огляд навчальної бази кабінетів, де працюють педагоги, які атестуються

 

за графіком

Члени АК

 

 1.  

Підготовлення необхідних форм документів для проведення атестації педагогічних працівників (бланки атестаційних листів установленого зразка, бюлетені для таємного голосування тощо)

лютий

Заступник директора з НВР

 

 1.  

Відвідування уроків та позаурочних заходів педагогічних працівників, які атестуються

з 10 жовтня до  30 березня за графіком

Члени АК

 

 1.  

Ознайомлення з даними про участь педагогічних працівників у роботі педради, фахових конкурсах та інших заходах, пов’язаних з організацією навчально-виховної роботи

до  30 березня

Члени АК

 

 1.  

Підсумкове засідання атестаційної комісії

присвоєння певним педагогічним працівникам тарифних розрядів, кваліфікаційної категорії «спеціаліст другої категорії» «спеціаліст першої категорії» «спеціаліст вищої категорії», педагогічного звання та про відповідність працівника раніше присвоєним кваліфікаційним категоріям, та/або відповідність працівника раніше присвоєному званню.

за графіком до 1 квітня

Голова АК

 

 1.  

Вручення атестаційних листів педагогічним працівникам, які атестуються, під підпис

не пізніше трьох днів після підсумкового засідання атестаційної комісії

Заступник директора з НВР

 

 1.  

Видання наказу про присвоєння кваліфікаційних категорій (встановлення тарифних розрядів), педагогічних звань

протягом 3 днів після підсумкового засідання атестаційної комісії

Директор

ліцею

 

 1.  

Доведення наказу про присвоєння кваліфікаційних категорій (встановлення тарифних розрядів), педагогічних звань до відома педагогічних працівників під підпис та подання наказу в бухгалтерію для нарахування заробітної плати

у триденний строк після видання наказу

Заступник директора з НВР

 

 1.  

Оформлення особових справ педагогічних працівників, які атестувалися

травень

Заступник директора з НВР

 

 1.  

Нарада при директору за підсумками атестації педагогічних працівників

травень

Директор

ліцею

 

 

 

 

 

Розглянуто                                                                 Затверджую

на засіданні атестаційної комісії                             голова атестаційної комісії

Протокол від 18.09.2023 р. №1                                Деленського ліцею

 

                                                                                    ______ Олена ПОТАРСЬКА

                                                                                                

Графік

засідань атестаційної комісії

 

 

Зміст роботи

Термін прове-

дення

Відпові-дальні

1

Засідання атестаційної комісії №1

1. Розподіл функціональних обов’язків між членами  атестаційної комісії.

2. Опрацювання законодавчої, правової та нормативної документації  з питань атестації педагогічних працівників нового Положення про атестацію педагогічних працівників (наказ МОН від 09.09.2022 № 805
 https://ezavuch.expertus.com.ua/10003997)

3.Затвердження графіку засідань атестаційної комісії.

 

18.09.2023

 

Голова АК

2

Засідання атестаційної комісії № 2

1.3атвердження списку педагогічних працівників, які атестуються у черговому порядку у  2023-2024 н. р.

2. Затвердження  плану роботи атестаційної комісії.

3.Про розгляд заяв щодо перенесення чергової атестації педпрацівників за станом здоров’я, що перешкоджають проходженню ним атестацію на 1 рік.

 

09.10.2023

 

Голова АК

3.

 

 Засідання атестаційної комісії № 3

1. Розгляд заяв на позачергову атестацію (за наявністтю)

2. Про оцінку професійних компетентностей  педагогічних працівників з урахуванням їх посадових обов’язків і вимог професійного стандарту (за наявності).

3. Вироблення рекомендацій для окремих категорій працівників що атестуються

 

 

23.01.2023

 

 

Голова АК

4

Засідання атестаційної комісії № 4

 1. Про завершення вивчення роботи педагогічних працівників, які атестуються у 2023-2024 н.р.

2.  Про відповідність (невідповідність) педагогічних працівників, які атестуються, займаним посадам.

 

21.02.2024

 

 

Голова АК

5

Засідання атестаційної комісії № 5

1.Прийняття рішень атестаційної комісії про присвоєння/встановлення кваліфкаційних категорій (відповідність раніше присвоєним кваліфікаційним категоріям), присвоєння педагогічних звань.

2. Підсумки засідання атестаційної комісії.

 

28.03.2024

 

Голова АК